December 31-ig meghosszabbították a díjmentes parkolási kedvezmény érvényességét

2022.03.23. | Parkolás, Rendészet

Díjmentes parkolási kedvezmény

Akinek érvényes kedvezménye van, illetve már regisztráltatta az elmúlt egy évben a gépkocsiját, nem kell semmit tennie. Új regisztrációt intézni az Ügyfélszolgálatnál, valamint a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságnál lehet. A zöld rendszámú gépjárművek automatikus parkolási díjmentessége Szentendrén is megszűnik, de a szentendreieknek továbbra sem kell fizetniük: minden helyi autótulajdonos vagy -üzemeltető, aki regisztrált, az I. és II. díjzónában díjmentesen parkolhat.

A parkolási kedvezménnyel élhetnek azok, akik 2020. december 31-ig az Adóiroda által igazoltan jogosultak voltak erre a kedvezményre, illetve az Adóiroda által kiadott, 2021. 04. 15-ig érvényes kék parkoló matricával rendelkeznek.

Azok a szentendrei állandó vagy szentendrei tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, akik 2020. október 15. után vásároltak gépkocsit, vagy lettek tulajdonosai a gépkocsinak a díjmentes várakozási jogosultságot csak a gépkocsi nyilvántartásba vételével (regisztrálásával) szerezhetik meg. Ugyanez igaz a cégekre, szervezetekre is, amennyiben székhelyük, telephelyük Szentendrére van bejegyezve. A nyilvántartásba vételhez (regisztrációhoz) be kell mutatni:

  • természetes személy esetén a lakcímkártyát,
  • nem természetes személy esetén a cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozatot,
  • a személygépkocsi forgalmi engedélyét,
  • a jegyző által kiadott – tartozást nem mutató – adóigazolást.

A díjköteles várakozási terület rendszeres igénybevételéhez éves és időszakos bérlet vásárolható a rendeletben meghatározottak szerint. A korábban megváltott bérletek a lejáratukig változatlan feltételek mellett használhatók.

Parkolási bérlet csak abban az esetben vásárolható, ha a személygépkocsi tulajdonosának, üzembentartójának nincs Szentendre Város Önkormányzatánál a Jegyző által nyilvántartott lejárt esedékességű helyiadó-tartozása, valamint a Rendészetnél pótdíjtartozása vagy közigazgatásibírság-tartozása.

Akinek a tulajdon- vagy üzembentartói joga megszűnt, illetve megszűnik egy díjmentes várakozásra jogosult gépkocsi esetében, kérjük, hogy a hatályos előírásoknak megfelelően ezt a Rendészeti Igazgatóságnak jelentse be – feltüntetve a jármű forgalmi rendszámát.

Szentendre közigazgatási területén egészségügyi vagy szociális ellátást végző házi- és gyermekorvos, valamint ápoló, védőnő, szociális gondozó egészségügyi szolgáltatói bérletet igényelhet gépkocsijára, amellyel munkavégzése során bármely zónában várakozhat.

A Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek szakorvosai és a hivatásos ápolók munkavállalói bérlet vásárlására jogosultak.

munkavállalói bérlet kizárólag munkanapokon a Paprikabíró utcai nagy parkolóban, valamint a Bolgár utcai parkolóban érvényes.

A megváltott bérleteket a Rendészet visszaváltja, ha a tulajdonos/üzembentartó a bérlet szükségtelenné válását indokolni tudja. A bérlet árának csak időarányos része jár vissza.

Más városokhoz hasonlóan a zöld forgalmi rendszámú gépkocsik díjmentes várakozása megszűnik. A díjmentesség megszüntetését Szentendrén is az indokolta, hogy jelentősen növekedett a zöld forgalmi rendszámú gépkocsik száma, ezért a díjmentes várakozási lehetőség fenntartása egyre gyakrabban eredményezett forgalomtechnikai nehézségeket. A parkolási kedvezményre regisztrált jogosultak a zöld forgalmi rendszámú gépkocsikkal is díjmentesen várakozhatnak az I. és II. díjzónákban.

A fenti módosítások 2022. április 1-jén lépnek hatályba.

Bérletet vásárolni, új regisztrációt intézni a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságon lehet ügyfélfogadási időben.
Helyi lakosként vagy a városunkba látogatóként ugyancsak ezen a két helyen kaphatnak hiteles választ a parkolással kapcsolatos kérdéseikre. Forduljanak bizalommal kollégáinkhoz!

Parkolási ügyfélszolgálat:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 – 18:00
Szerda: 11:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 13:00
Telefon: +36 26 300-407/parkolás
Email: parkolas.szeri@szentendre.hu

Hasonló cikkek