SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Szentendre város vezetésének szervezési és szervezeti innovációs törekvését tükrözi, hogy létrehozott egy olyan önállóan működő költségvetési szervet, mely szervezet a rendészeti feladatokon túl a várakozási közszolgáltatást is ellátja.

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság kiemelt feladata a közbiztonsági, közrendvédelmi szempontból illegális cselekmények megelőzése, felderítése, a közterületek rendjét, tisztaságát veszélyeztető cselekmények megelőzése, felderítése, szükség esetén eljárások kezdeményezése, valamint az együttélési normák betartásának elősegítése.

A közterület-felügyelők rendszeresen látnak el feladatot a belvárosban, városi tereken, családi házas városrészek és sűrűn lakott társasházi lakókörnyezetek közterületein, helyi tömegközlekedési átszálló helyeken, zártkerti ingatlanok környezetében, valamint azokon a kül- és belterületi városrészeken, ahol feladatorientáltan szükséges a megjelenésük. A szolgálatellátások helyét a bűnügyi-közbiztonsági adatok, információk értékelése és elemzése után, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság vezetői határozzák meg, figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal vezetői, a közrend és közbiztonságért felelős alpolgármester, városüzemeltetési tanácsnok, az önkormányzati képviselők, valamint a lakosság által jelzett problémás területeket is.

A Rendészet felügyelői a mindennapi feladataikat a következő módokon hajták végre: belterületen és külterületen gyalogosan és gépjárművel.

Szentendre város közbiztonságának megteremtése az összefogás és az együttműködés elvére épül. A közbiztonsági problémákra történő hatékony reagálás csak helyi összefogással valósítható meg, a Rendészeti Igazgatóság cél- és feladatrendszere nem teljesedhetne ki a partnerek támogató és segítő együttműködése nélkül. A Rendészeti Igazgatóság folyamatos munkakapcsolatban áll szakmai és társadalmi szervezetekkel, valamint a lakossággal, mivel kiemelkedően fontos az együttműködőkkel történő kiváló kapcsolat kialakítása, továbbá cselekvési stratégiáink, céljaink és akcióink összehangolása.