RENDÉSZET – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Díjköteles várakozási területek és díjfizető helyek

Önkormányzati rendelet

Hol lehet megállni szabályosan mozgáskorlátozott igazolvánnyal?

A KRESZ szerint hivatkozott parkolási igazolvánnyal – amennyiben a jogosult is a helyszínen tartózkodik – a korlátozott várakozási,- illetve a várakozási övezetben (fizető övezetben) díjfizetés és időkorlátozás nélkül várakozhat, járdán, amennyiben annak több mint a fele szabadon marad, a gyalogosok számára 1,5 méter távolság megmarad, illetőleg a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg, illetve „várakozni tilos” jelzőtábla hatálya alatt is megállhat és várakozhat. Az úgynevezett rakodó területet jelző tábla hatálya alatt abban az esetben állhat meg, amennyiben a gépjármű vezetője nem hagyja el a gépjárművet és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

A mozgásában korlátozott személy, illetve az őt szállító gépjármű vezetője a nevezett parkolási igazolvány birtokában – ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg – behajthat és várakozhat a „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla, a „gyalogos övezet (zóna)” jelzőtábla, illetőleg a „gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” jelzőtábla által kijelölt, behatárolt területre.

Megállhat még, illetve várakozhat a mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozási helyen.

A fent leírt esetekben használatkor a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben leírtak szerint az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy, mint pl. a közterület-felügyelő felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Hogyan lehet használni a rakodóhelyeket?

A KRESZ 15. § (6) bekezdése értelmében rakodóterületen – a kiegészítő táblák figyelembe vételével (idő és távolság korlát) – az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat. A folyamatosság ebben az esetben azt jelenti, hogy a gépjárművet a jelzőtábla hatálya alatt nem lehet lezárva hagyni, legalább egy embernek a gépjármű mellett kell maradnia.

A rakodóterületen más jármű – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartózkodhat, amennyiben a gépjármű vezetője a járműnél marad és az áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

Mi számít járdának?

Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt – része.

A járdán csak akkor lehet várakozni, ha jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi; a jármű a járda szélességének legfeljebb felét foglalja el; a gyalogosok számára legalább 1,5 méter szabadon marad; a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

Rendelkezem mozgáskorlátozott igazolvánnyal. Miért büntettek meg?

A mozgáskorlátozott igazolványt a járműben az első szélvédő mögött a műszerfalon, vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve úgy kell elhelyezni, hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen. Amennyiben az igazolvány érvényességi ideje bármilyen okból nem ellenőrizhető – pl.: az igazolvány leesett, vagy érvényességi ideje takarásban volt, vagy nem az érvényességi időt tartalmazó oldalával felfelé helyezték ki –, a közterület-felügyelő pótdíjat szab ki.

Elfoglalták a saját parkolónkat. Őket miért nem büntetik meg?

Ha a fizető övezeten belül intézmény részére kizárólagos parkolóhely kerül elkülönítésre, azt külön tábla jelzi. A közterület-felügyelők ilyen esetben szabálysértés miatt is tudnak intézkedni.

Ha viszont valaki fizető várakozóhelyen kénytelen megállni, amíg felszabadul a kizárólagos parkolóhely, a fizető várakozóhelyen történő várakozás idejére az érvényes parkolási díjat meg kell fizetnie. Az elkülönített helyekre kiadott parkolási engedélyek nem jogosítanak a fizető várakozóhelyek igénybevételére.

Eladtam a kocsit, miért mégis nekem küldték a felszólítást?

Ha Ön kapta a fizetési felszólítást, akkor a gépkocsi új üzembentartója az adatlekérés időpontjáig nem tett eleget bejelentési kötelezettségének. Kérjük, hogy a saját érdekében erről soron kívül tájékoztassa a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságot és a gépjármű-nyilvántartási szervet (okmányiroda).

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságnak a pótdíj megfizetésére vonatkozó felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a gépjármű (járműnyilvántartásban bejegyzett) üzembentartójának kell igazolható módon megküldeni. A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjármű-nyilvántartási szervhez – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre.

Van részletfizetési lehetőség?

A pótdíj összegét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg.
A törvény nem ad lehetőséget a pótdíj részletekben történő teljesítésére.