Bérletek és pótdíjak

A díjköteles várakozási terület rendszeres igénybevételéhez éves és időszakos bérlet váltható. Bérletet kizárólag személygépkocsira és legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira lehet váltani.

Bérlet kizárólag abban az esetben vásárolható, illetve regisztráció akkor végezhető el, ha a regisztrálandó személygépkocsira, továbbá annak tulajdonosára, vagy üzemben tartójára vonatkozóan nincs Szentendre Város Önkormányzatával, valamint az üzemeltetővel szemben rendezetlen pótdíjtartozás, vagy közigazgatási bírság tartozás.

Általános II. zóna bérlet

Havi bérlet: 16 560 Ft
Féléves bérlet: 69 000 Ft
Éves bérlet: 96 600 Ft

Jogosult:
Természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Lakossági bérlet

Havi bérlet: 2 760 Ft
Féléves bérlet: 9 660 Ft
Éves bérlet: 16 560 Ft

Jogosult:
Az a szentendrei lakos, akinek 2000. január 1-jét megelőzően kiállított érvényes személyi igazolványában vagy érvényes lakcímkártyáján feltüntetett lakóhelye vagy tartózkodási helye az önkormányzati  várakozási rendjéről szóló rendelet 1. mellékletben meghatározott várakozási területen vagy védett övezetben van és nincs lehetősége saját ingatlanán belül személygépkocsi tárolására.

Általános III. zóna bérlet

Havi bérlet: 27 600 Ft
Féléves bérlet: 124 200 Ft
Éves bérlet: 165 600 Ft

Jogosult:
Természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Egészségügyi szolgáltató bérlet

Havi bérlet: 2 760 Ft
Féléves bérlet: 9 660 Ft
Éves bérlet: 16 560 Ft

Jogosult:
A várakozási területeken belül ellátást végző házi- és gyermekorvos, valamint a mellettük dolgozó ápoló, védőnő, szociális gondozó személygépkocsijára egészségügyi szolgáltatói bérletet igényelhet, amellyel munkavégzése során a várakozási terület bármely zónájában várakozhat.

Munkavállalói bérlet

Havi bérlet: 2 760 Ft
Féléves bérlet: 9 660 Ft
Éves bérlet: 16 560 Ft

Jogosult (lent bővebben):
A munkáltató által kiállított igazolás ellenében az a személy, akinek az önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott várakozási területeken belül található az állandó munkahelye.

Oktatási bérlet

Féléves bérlet: 9 660 Ft
Éves bérlet: 16 560 Ft

Jogosult:
Oktatási bérlet vásárlására jogosult tanulónként egy gépjárműre az a szülő, akinek gyermeke díjköteles várakozási területen lévő szentendrei oktatási intézménybe jár. Az oktatási bérlet csak tanítási időszakban szeptember 1. és január 31., valamint február 1. és június 30. között használható. Az oktatási bérlet kizárólag a II. parkoló zónában történő várakozásra jogosít.

Munkavállalói bérlet vásárlására jogosult:

közalkalmazott, köztisztviselő és szentendrei székhelyen működő iskola, óvoda, költségvetési szerv, önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaság munkavállalója,

 a Pest Vármegyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal dolgozója,

 a Szentendrei Járási Ügyészség munkavállalója,

 gyógyszertári dolgozó,

 SZEI szakorvosa, hivatásos ápoló,

 az Önkormányzat intézménye és gazdasági társasága,

 a szentendrei rendvédelmi szerv és a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság intézményenként legfeljebb 2 darab személygépkocsira vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira,

 a Szentendrei Járás települési önkormányzatai 2 személygépkocsira vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira.

A bérlet kiállításához szükséges:
– a személygépkocsi tulajdonosának személyi okmányai, nem természetes személy tulajdonos esetén cégkivonat vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat,
– a szálláshely-szolgáltatói bérlet kivételével – a személygépkocsi forgalmi engedélye,
– munkavállalói bérlet esetén munkáltatói igazolás,
– 40 oktatási bérlet esetén az oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás, tanuló és törvényes képviselők személyi okmányai,
– szálláshely-szolgáltatói bérlet esetén a szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás,
– egészségügyi szolgáltatói bérlet esetén az egészségügyi vagy szociális szolgáltató vezetőjének írásos nyilatkozata arról, hogy a szolgáltató a díjköteles várakozási területen élő személy ellátásáról gondoskodik, valamint az egészségügyi vagy szociális szolgáltató által kiállított – a bérlet igénylőjének a szolgáltatóval fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló – munkáltatói igazolás
– lakossági bérlet esetén abban az esetben, ha az igénylő a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott védett övezetben rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel, érvényes behajtási engedély bemutatása.

Díjak és pótdíjak mértéke járművenként

Reszponzív táblázat
Várakozási díj/óra illetve várakozási megváltási díj/alkalom Pótdíj 15 napon belüli befizetés esetén Pótdíj 15 napon túli befizetés esetén
Az I. és a II. védett övezetben lévő várakozási övezetben személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan, illetve a 3. § (2a) bekezdésben foglaltak megsértése esetén 2 400 Ft/alkalom 14 400 Ft 43 200 Ft
Az egyéb védett övezetben lévő várakozási övezetben személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan üzemidőben lévő órák száma és 600 Ft szorzata alkalmanként 14 400 Ft 43 200 Ft
Egyéb, valamint I. és a II. védett övezetben lévő várakozási övezetben 3,5 t feletti autóbusz, illetve tehergépjármű 6 600 Ft/alkalom 39 600 Ft 118 800 Ft
I. parkoló zóna/busz 2 760 Ft 35 880 Ft + 2 760 Ft 110 400 Ft + 2 760 Ft
II. parkoló zóna 460 Ft 5 980 Ft + 460 Ft 18 400 Ft + 460 Ft
III. parkoló zóna 640 Ft 8 320 Ft + 640 25 600 Ft + 640 Ft